Blog

เรื่องราวของเรา “เฮือนเต็มแสง”

เฮือนเต็มแสง โฮมสเตย์เล็กๆสร้างขึ้นมาโดยครอบครัวแม่หญิงไทลื้อคนหนึ่งที่ต้องการกลับมาใช้ชีวิตปั้นปลายที่บ้านเกิด @บ้านดอนไชย ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อตอบแทนคุณพ่อแม่และบรรพชนไทลื้อในการสืบสานวัฒนธรรม โดย “เฮือน” หมายถึงเรือนหรือบ้าน “เต็มแสง” เป็นชื่อแม่และพ่อที่จากไป

“เฮือนเต็มแสง” ตั้งอยู่ที่โล่งกลางทุ่งนาริมดอยภูคา ลักษณะของเฮือนมีสองหลังเชื่อมต่อกัน มีระเบียงดูดาว รับลม มีสวนผักอินทรีย์ 100 % รอบบริเวณบ้าน เฮือนเต็มแสงจึงเหมาะสำหรับผู้คนที่ต้องการใช้เวลาผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติอย่างแท้จริง ที่นี่มีวัฒนธรรมไทลื้อทั้ง อาหาร วิถีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทอซิ่นมัดก่าน ผ้าห่ม ตุงลายโบราณ ที่ยังคงอยู่ในวิถีชิวิตของคนที่นี่ให้ซึมซับและเรียนรู้

“ เฮือนเต็มแสง” ไม่ใช่ธุรกิจที่ต้องการผลกำไรสูงสุด หากแต่เป้าหมายของเราคือ “ความสุขสูงสุด” ของแขกผู้มาเยือน เจ้าของเฮือนและชุมชนที่จะมีร่วมกัน

หวังว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านนะคะ

– ป้าแก่ง (เจ้าของเฮือน)

ดูตามหมวดหมู่