ห้องพัก

เฮือนเต็มดาว

  • รายละเอียดห้องพัก: ห้องพักในเฮือนหลังเล็ก
  • จำนวนผู้เข้าพัก: ไม่เกิน 4 คน (มีค่าบริการเพิ่ม 400 บาท/คน/คืน สำหรับแขกท่านที่ 3 และ 4)
  • วิว: ทุ่งนา และภูเขา

เฮือนเต็มแสง

  • รายละเอียดห้องพัก: เฮือนหลังใหญ่ (2 ห้องนอน)
  • จำนวนผู้เข้าพัก: 6-7 คน, ห้องพักสำหรับ 2 และ 4 คน (มีค่าบริการเพิ่ม 400 บาท/คน/คืน สำหรับแขกท่านที่ 7)
  • วิว: ทุ่งนา, ภูเขา และชุมชนโดยรอบ