กฎระเบียบที่พัก

เพื่อให้การพักกับเราเป็นการพักผ่อนอย่างแท้จริงสำหรับทุกท่านและเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชม เราขอความกรุณาท่านปฏิบัติตามกติกาการเข้าพักดังนี้

1. เวลาเข้าพัก (เช็คอิน) ตั้งแต่ 14.00 เป็นต้นไป และเวลาออก (เช็คเอาท์) ก่อน 11.00

2. กรุณาดูแลเฮือนของเราดังเช่นท่านดูแลสิ่งของของท่าน หากอุปกรณ์หรือสิ่งของภายในห้องพักเกิดการเสียหายหลังจากท่านเข้าพักซึ่งการชำรุดนั้นเกิดจากท่าน ท่านจะต้องชำระค่าเสียหายเท่ากับราคาอุปกรณ์เต็มจำนวน

3. ไม่อนุญาตให้มีการสังสรรค์โดยมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประกอบการสังสรรค์ในบริเวณที่พัก

4. ขอความกรุณางดใช้เสียงดัง ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ตามกฏระเบียบของชุมชน

5. ไม่อนุญาตให้นำอาหารเข้ามารับประทานในห้องนอ

6. ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณที่พัก

7. เพื่อสุขภาพของทุกๆท่าน เฮือนเต็มแสงไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ทั้งภายในห้องพักและบริเวณที่พักที่มีผู้พักหรือนักท่องเที่ยวอยู่

8. กรุณาใช้ความเร็วขณะขับขี่ยานพาหนะผ่านชุมชนไม่เกิน 30 กม./ชม. และโปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่

9. กรุณาคัดแยกขยะก่อนทิ้งและหลีกเลี่ยงการใช้กล่องโฟมและพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยเรามีปิ่นโตให้ท่านสามารถใช้ได้ตลอดการพักกับเรา

10. ไม่อนุญาตให้รีดผ้าบนที่นอน