Articles

The story of Huen Tem Saeng

เฮือนเต็มแสง โฮมสเตย์เล็กๆ สร้างขึ้นมาโดยครอบครัวแม่ญิงไทลื้อคนหนึ่งที่ต้องการกลับมาใช้ชีวิตปั้นปลาย ที่บ้านเกิด @บ้านดอนไชย ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อตอบแทนคุณพ่อแม่และบรรพชนไทลื้อในการสืบสานวัฒนธรรม “เฮือน” หมายถึงเรือน “เต็มแสง” เป็นชื่อแม่และพ่อที่จากไป ด้วย“เฮือนเต็มแสง” ตั้งอยู่ที่โล่งกลางทุ่งนาริมดอยภูคา ลักษณะของเฮือนมีสองหลังเชื่อมต่อกัน มีระเบียงดูดาว รับลม มีสวนผักอินทรีย์ 100 % รอบบริเวณบ้าน เฮือนเต็มแสง จึงเหมาะสำหรับผู้คนที่ต้องการใช้เวลาผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติอย่างแท้จริง ที่นี่มีวัฒนธรรมไทลื้อทั้ง อาหาร วิถีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทอซิ่นมัดก่าน ผ้าห่ม ตุงลายโบราณ ที่ยังคงอยู่ในวิถีชิวิตของคนที่นี่ให้ซึมซับและเรียนรู้ “ เฮือนเต็มแสง”ไม่ใช่ธุรกิจที่ต้องการผลกำไรสูงสุด หากแต่เป้าหมายของเราคือ “ความสุขสูงสุด” ของแขกผู้มาเยือน เจ้าของเฮือนและชุมชนที่จะมีร่วมกัน มีคนเคยบอกว่าความบังเอิญในโลกนี้ไม่มี หากเราได้เคยทำบุญร่วมกันมาคงได้มีโอกาสได้เจอกันและมีความสุขด้วยร่วมกันนะคะRead More