About Us

Slow Life สไตล์ไทลื้อ

​​เฮือนเต็มแสงเป็นโฮมสเตย์ตั้งอยู่กลางทุ่งนาเชิงดอยภูคา ณ.บ้านชุมชนไทลื้อบ้านดอนไชย ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านโอท็อปท่องเที่ยว เฮือนของเราสร้างอยู่ติดกับป่าชุมชนศิลาแลงซึ่งเป็นผืนป่าที่ชาวบ้านได้ร่วมมือกันอนุรักษ์กันอย่างต่อเนื่องนานกว่า 60 ปี

​เราต้องการให้เฮือนเต็มแสงใกล้ชิดกับวิธีชิวิตง่ายๆในบรรยากาศที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติและเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชน ดังนั้นเราจึงมีแปลงผักออร์แกนิคอยู่บริเวณโดยรอบเพื่อให้ท่านใช้ประกอบอาหารทานเอง มีระเบียงชมวิวและดาวยามค่ำคืน มีซุ้มถ่ายรูปที่เป็นธรรมชาติ มีร่มต้นสักให้ท่านได้เดินออกกำลังกายและนั่งเล่น มีหนังสือดีๆให้ท่านได้เลือกอ่านตามอัธยาศัย และเรายังเสนอกิจกรรมทางเลือกอื่นๆที่ทำให้ท่านได้สัมผัสวิถีชิวิตของชุมชมไทลื้อที่มีความเป็นเอกลักษณ์อีกด้วย

เกี่ยวกับชุมชนโดยรอบ

บ้านดอไชยซึ่งเป็นที่ตั้งของเฮือนเต็มแสงเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ดำรงอยู่ซึ่งวิถีชีวิตของคนไทลื้อซึ่งอพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนา ในชุมชมมีการนับถือศาลเจ้าพ่อเชียงรุ่งซึ่งบรรพบุรุษได้นำติดตัวมาจากแค้วนสิบสองปันนาและยังให้ความเคารพต่อบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าคุ้มครองป่าและเขา บ้านดอนไชยมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เช่นภาษาไทลื้อใช้ในการสื่อสาร อาหารเมือง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมการทอผ้าที่ยังคงสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น การทอผ้านั้นเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตอย่างแท้จริง สังเกตได้จากการที่แทบทุกบ้านในชุมชมจะมีกี่ทอผ้าตั้งอยู่ใต้ถุนบ้าน ชุมชนไทลื้อบ้านดอนไชยมีลายผ้าที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบทอดที่เป็นเอกลักษณ์เช่น ผ้าหลบหรือผ้าปูที่นอน ผ้าแลบซึ่งเป็นผ้าที่ใช้ปูนั่ง ผ้าห่มลายโก้ง และซิ่นมัดก่าน ผ้าทอที่ทอได้มีการนำไปตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆหลายชนิด ซึ่งชุมชมได้รวมกันจัดจำหน่ายที่บ้านไทยลื้อซึ่งตั้งอยู่ในชุมชน

ด้วยความที่เฮือนเต็มแสงตั้งอยู่ในชุมชนไทลื้อที่ยังมีวัฒนธรรมและคงวิถีความเป็นชุมชนชนบทที่มีความเอื้อเฟือเผื่อแผ่เป็นที่ชื่นชอบอย่างมากจากผู้มาเยือน และมีความเป็นมิตร ดังนั้นการใช้เวลาที่นี่ของท่านจะอบอุ่นเป็นกันเองและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนไทลื้อของเราอย่างแน่นอน

กิจกรรมที่เป็นทางเลือก

ท่านที่มาพักที่เฮือนเต็มแสงสามารถพักผ่อนชื่นชมธรรมชาติในรูปแบบการใช้ชีวิตง่ายๆ สบายๆ และยังสามารถร่วมกิจกรรมนำเที่ยวในชุมชม เช่น เดินเที่ยวในป่าชุมชนโดยมีมัคคุเทศก์ชาวบ้านนำทาง เรียนรู้การทอผ้ากับปราชญ์ชุมชนเช่นยายสายพิณ ยั่งยืน (ผู้ทอผ้าประกอบละครราชนครา) เรียนรู้การประกอบอาหารพื้นบ้าน นั่งเกวียนชมทิวทัศน์ในช่วงเช้าและเย็น ทำพิธีสืบชะตาตามความเชื่อของชาวเหนือ และชมบ่อน้ำผุดซึ่งเป็นแหล่งน้ำใต้ดินคุณภาพน้ำแร่ซึ่งชุมชนได้ใช้มาตั้งแต่อพยพมาตั้งบ้านเรือนจนถึงปัจจุบัน เป็นต้น ท่านสามารถดูรายละเอียดในส่วนของ

นอกจากนี้ยังมีสถานที่อีกหลายแห่งที่น่าสนใจในบริเวณใกล้เคียง เช่น พระธาตุศิลาแลง วังศิลาแลงที่ได้ชื่อว่าเป็นแกนด์แคนยอนของเมืองน่าน นาข้าวที่มีลักษณะเป็นขั้นบันใด รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เช่นวัดภูเก็ต วัดศรีมงคล(วัดก๋ง) วัดต้นแหลง วัดหนองบัว ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ ลำดวนผ้าทอ ร้านเครื่องเงิน บ่อเกลือ ที่รอให้ท่านได้สัมผัส นอกจากนั้นถ้าท่านใดสนใจจะไปเที่ยวต่อเมืองหลวงพระบาง ซึ่งถือว่าเป็นเมืองแฝดของจังหวัดน่าน ก็สามารถเดินทางต่อไปได้ผ่านชายแดนด่านห้วยโก๋น​​ หากท่านสนใจท่านสามารถดูรายเพิ่มเติมในส่วนของบริการที่เกี่ยวเนื่อง

รักเรารักธรรมชาติ

เฮือนเต็มแสงตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเราจึงมีระบบการจัดการเรื่องน้ำและมีการบำบัดน้ำที่ใช้แล้วก่อนที่จะปล่อยลงสู่ธรรมชาติ นอกจากนี้เฮือนเต็มแสงยังเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะกับ อบต.ศิลาแลง เราจึงขอความร่วมมือกับผู้พักอาศัยคัดแยกขยะและหลีกเลี่ยงการบรรจุอาหารด้วยกล่องพลาสติกและโฟมที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อความสะดวกสำหรับท่านเราได้เตรียมปินโตให้ท่านสามารถนำมาใช้ได้ตลอดเวลาที่ท่านพักกับเรา