ติดต่อเรา

ที่อยู่

ติดต่อเรา

  1. ลุง ดร.ตุ้ย นอ.ดร.ธัชชัย จินต์แสวง (เจ้าของเฮือน) เบอร์โทร 083-076-2929
  2. ป้าสังวาลย์ นางสังวาลย์ จินต์แสวง (เจ้าของเฮือน) เบอร์โทร 099-396-2969
  3. หนานทูน นายไพทูรย์ อุ่นเรือน (ผู้จัดการ) เบอร์โทร 063-662-6963
  4. ป้าเอียด นางละเอียด ช่างเหล็ก (แม่บ้าน) เบอร์โทร 083-323-4378
  5. ลุงเสริฐ นายประเสริฐ ต๊ะแก้ว (ดูแลสวน) เบอร์โทร 096-765-7430

Social Media